Обобщение: Подкрепа и съпротива

Обобщение: Подкрепа и съпротива

Когато пазарът се движи нагоре и след това се отдръпне, най-високата точка, достигната преди да се изтегли, сега е съпротива.

Тъй като пазарът продължава отново, най-ниската точка, достигната преди да се изкачи обратно нагоре, вече е подкрепа.

Едно нещо, което трябва да запомните, е, че хоризонталните нива на подкрепа и съпротива могат да бъдат точни числа: като например 1.15500 . Тези нива се наричат психологически  зони на  подкрепа и съпротива.

За да индентифици...

Искате ли да продължите?

За да може да разгледате нашите обучения и да отчитаме Вашия прогрес, е нужно да имате регистрация в нашата платформа.

Регистрацията е напълно безплатна, като след това ще имате възможност за достъп и до премум обучения и функционалности ако желаете.

Логин Регистрация

Технически анализ

0.00

Прогрес на обучението